Productes

Aplicador en fred

AL-GAR presenta un nou concepte en l’aplicació de tractaments per a les barreres d’aigua i humitat.
Hem dissenyat una màquina que permet aplicar una mínima quantitat de producte, de forma totalment homogènia i regular, garantint sempre una perfecta aplicació a qualsevol ample i a qualsevol velocitat de línia.

Les característiques de la màquina són:

 • Pot aplicar qualsevol tipus de producte.
 • Ampli rang d’aplicació.
 • Entrada, retorn de parafina, safata i proteccions en acer inoxidable.
 • Control de regulació del corró superior de pressió que minimitza el desgast del corró de goma central.
 • Rasquetes netejadores per al corró anilox.
 • Separació motoritzada i control automàtic entre el corró tramat i el corró de goma.
 • Limitadors controlats mitjançant la pantalla tàctil.
 • Corba d’aplicació programable en funció de la velocitat.
 • Màquina totalment carenada amb protecció total per a l’operador.
 • Punts d’engrassament externs fàcilment accessibles.
 • Sistema automàtic de neteja. PATENTAT.
 • Electrovàlvula automàtica per a l’entrada d’aigua al col·lector.
 • Control automàtic de totes les funcions per PLC amb pantalla.

Aplicador en calent

A continuació AL-GAR presenta el seu aplicador per a tractaments en calent per a les barreres d’aigua i humitat.

Hem dissenyat una màquina que permet aplicar una mínima quantitat de producte, de forma totalment homogènia i regular, garantint sempre una perfecta aplicació a qualsevol ample i a qualsevol velocitat de línia.

Les característiques de la màquina són:

 • Pot aplicar qualsevol tipus de producte.
 • Ampli rang d’aplicació.
 • Proteccions en acer inoxidable.
 • Control de regulació del corró superior de pressió que minimitza el desgast del corró de goma central.
 • Rasquetes netejadores.
 • Separació motoritzada i control automàtic entre el corró tramat i el corró de goma.
 • Limitadors controlats mitjançant la pantalla tàctil.
 • Corba d’aplicació programable en funció de la velocitat.
 • Màquina totalment carenada amb protecció total per a l’operador.
 • Punts de lubricació externs fàcilment accessibles.
 • Control de temperatura.
 • Resistència en la safata per mantenir la cera a la temperatura requerida.
 • Control automàtic de totes les funcions per PLC amb pantalla tàctil.

Sistema de transport de retall

El sistema de transport de retall utilitzat en la majoria de fàbriques presenta nombrosos problemes i riscos potencials.

El soroll generat per les turbines, la pols, el manteniment, l’elevat cost energètic i la ineficiència dels sistemes de transport actuals, ha fet que AL-GAR fabriqui una nova alternativa.

Amb el nou disseny s’ha aconseguit reduir contundentment tots aquests inconvenients, disminuint a la vegada el consum energètic de tota la instal·lació.

Amb el nou disseny s’ha aconseguit:

 • Reducció contundent del consum energètic.
 • Reducció dràstica de la pols al eliminar tots els conductes de l’aire.
 • Reducció del perill d’incendi.
 • Disseny optimitzat de càrrega amb pales més altes.
 • Fabricació mecànica i elèctrica pròpia i instal·lació claus en mà si ho requereix el client. Personal propi.
 • Sistema de lubricació ajustable a l’ús, que treballa de manera automàtica.
 • Eliminació completa dels sistemes de transport per aspiració.
 • Sistema adaptable a qualsevol fàbrica sigui nova o no.
 • Fabricació de la cinta de pujada a l’embaladora.
 • Oferim la solució total per a la seva fàbrica, inclòs el cicló i la turbina per al trim de la slitter.

Placa precalentadora sectorial

Les nostres plaques precalentadores sectorials aporten calor directe amb un doble circuit de vapor, que aconsegueix un calentament eficaç en llocs de difícil accés, i actuar com una dutxa de vapor per a obrir la fibra del paper i fer-la receptiva a absorbir la calor i la cola.

Els avantatges principals del sistema són:

 • La placa es pot utilitzar només per escalfar, o només per a humitejar, o utilitzar les dos opcions a la vegada.
 • La placa està sectoritzada, el qual permet aplicar humitat en seccions.
 • Aporta temperatura en llocs abans inaccessibles i propers al lloc necessari.
 • Compensa la pèrdua de temperatura dissipada per distància, per velocitat o per limitacions dels precalentadors existents.
 • Ràpida transferència de calor al paper.
 • La combinació de placa calent i dutxa de vapor aconsegueix aportar calor fins als papers més difícils d’escalfar.
 • No resseca el paper.
 • Possibilitat de treballar com humificador.
 • Manté i millora l’elasticitat de la fibra.
 • Actua a voluntat de l’operari segons les seves necessitats.
 • Facilita la higroscòpia del paper per absorbir la cola i millora l’engomat.
 • Actua sobre les franges d’humitat homogenitzant la humitat de la banda.
 • En molts casos permet augments de velocitat superiors al 10%.

Barra vaporitzadora

La barra de vapor consisteix en una barra que introdueix vapor directament a l’ona, en la part on està la cola.

Les característiques de la barra vaporitzadora són:

 • Barra d’acer inoxidable per a una llarga duració.
 • Pre-gelatinació de la cola.
 • Permet augmentar la velocitat de línia per a papers pesats i ondulats dobles o triples.
 • La barra es col·loca abans de la taula d’assecat.

Corró compensador

AL-GAR ha dissenyat un nou sistema de corró compensador el qual permet el reajustament i la autocorrecció de les irregularitats que pot presentar el paper en qualsevol part de la línia.

Amb el corró compensador es corregeixen les discontinuïtats degudes a l’alineació, als espessors, longituds, etc.

El corró compensador funciona automàticament, és de fàcil manejament i de gran precisió.

Utilitzants els corrons en les línies ha permès:

 • Una aplicació uniforme de la cola, la qual contribueix a una menor aplicació de cola amb un millor encolat.
 • Tensat de la manta de cartró.
 • Compensació d’espessor.
 • Compensació de longitud.
 • Que el cartró estigui més pla.
 • Regulació de la temperatura en tota la banda de cartró. La humitat y la temperatura es transmeten de forma homogènia i regular en tot l’ample.

Guiador i fre pel pont

AL-GAR dissenya i fabrica el guiador doble i el fre pont per a la línia de cartró ondulat.

Amb ambdós equips s’aconsegueix:

Amb el fre pont, s’obté una tensió constant del paper. La tensió es regula de manera automàtica, obtenint així una homogeneïtat i regularitat en la transmissió de temperatura en els precalentadors, l’aplicació de cola, etc.

Per altra banda AL-GAR també fabrica el guiador doble, amb el que guia cada canal mitjançant un actuador i rodes non-crush. El sistema pot treballar en mode individual cap al centre o en mode slave. En mode slave el guiador segueix la posició de la banda del paper liner, aquest mode permet tres possibilitats de guiatge:

 • Mode 1: seguiment al centre
 • Mode 2: seguiment al costat dret
 • Mode 3: seguiment al costat esquerre

També hi ha l’opció del seguiment i guiat de la slitter.

Plaques de baixa inèrcia (taula de secat)

Les plaques de baixa inèrcia son plaques per a la taula de secat, les quals estan formades d’un material, disseny i gruix, per a que la transmissió de la temperatura sigui de forma totalment homogènia i eficaç.

Amb aquestes plaques, s’aconsegueixen variacions de temperatura en poc temps, millorant així, la productivitat i la qualitat segons els diferents tipus de paper.

Carrils portabobines i plataformes desplaçables

Des de AL-GAR els oferim el transport de les bobines fins al portabobines.

Fabriquem varis models de carrils, els quals ens permeten adaptar-nos a les necessitats del client.

Els avantatges principals del sistema són:

 • Els carrils són totalment robustos i estan dissenyats per a un menor manteniment i neteja.
 • Cada carril està composat de la seva plataforma de transport.
 • Conjuntament amb els carrils es fabriquen plataformes totalment movibles, les quals ens permeten fer un bon centrat de la bobina.

Sistema de pes per patins i corrons

Per a la taula d’assecat, AL-GAR ofereix el sistema de pes per a patins i corrons.

Amb aquest sistema s’ha aconseguit una millor qualitat en les planxes de cartró ondulat.

El sistema es pot ajustar segons les corbes de velocitat i les especificacions de cada comanda.

Els avantatges principals del sistema són:

 • Millor encolat i acabat final de la planxa.
 • L’aplicació d’aquest kit millora l’encolat de tots els tipus de qualitats del cartró.
 • Menor desgast de la manta.
 • Estalvi energètic.

Precalentadors / Precalentadors entrada taula / Triplex

AL-GAR fabrica precalentadors simples, precalentadors per a l’entrada de la taula i tríplex.

Fabriquem els equips a mida, de diàmetre i ample segons requereixi el client.

Les característiques principals, són:

 • Aportació de temperatura homogènia i adequada.
 • Adequada tensió del paper.
 • Abraçament.
 • Control d’abraçament i temperatura.

Sistema d’arrossegament del cartró

El sistema d’arrossegament del cartró és un dispositiu que s’utilitza per arrossegar el cartró, en qualsevol part de la línia.

Movimentació de les planxes de cartró

Oferim tot el sistema de manutenció, totalment integrat.

Calculem el projecte segons cada planta. Sortides d’onduladores, emmagatzematge intermedi, entrades/sortides màquines, emmagatzematge de producte acabat, etc.

Fabriquem:

 • Cintes de plàstic de qualsevol tipus d’ample i llarg.
 • Camí de corrons de qualsevol tipus d’ample i llarg.
 • Transfers.
 • Compactadores.
 • Cintes de creus.
 • Cintes de gir.

Màquina per enganxar planxes de cartró

AL-GAR ha dissenyat un nou equip per a l’econlat de planxes de cartró. El present equip està patentat.

Les funcions principals de l’equip són:

 • L’encolat de làmines de cartró, obtenint així una làmina final amb el nombre d’ones que es requereixin. No hi ha límit en el gruix final de la làmina.
 • Es poden enganxar tantes làmines com el client desitgi.
 • El procediment es fa de manera totalment automàtica.
 • Es poden enganxar diferents tipus de cartrons, de diferents qualitats, gruixos, de diferents números de ones, etc..
 • No hi ha límit en les mides de les làmines a enganxar.
 • L’equip és ideal per a fer bines, contenidors de cartró, làmines de triple ondulat sense necessitat de tenir tres single facers, embalatges d’alta resistència per a l’automòbil, la indústria del moble, etc.

Màquina per fer cantoneres

AL-GAR ha dissenyat una màquina, per facilitar al usuari la fabricació de cantoneres amb cartró ondulat.

La màquina brinda la possibilitat de fabricar cantoneres de qualsevol mida, ample, llarg, etc. De manera totalment automàtica.

Les característiques principals de la màquina, són:

 • Equipament totalment automàtic
 • Gran velocitat de fabricació
 • L’engomat pot ser amb cola calenta o freda
 • Es poden fabricar cantoneres de múltiples formes i mides
 • Permet fer cantoneres amb cartró ondulat

Comptador làmines de cartró

Enfaixadora automàtica

AL-GAR ha dissenyat un equipo apte per a l’enfaixat automàtic de productes amb una pel·lícula de polietilè retràctil.

Els avantatges principals del sistema són:

 • Màquina de diferents dimensions, segons les mides dels bultos
 • Cinta transportadora frontal motoritzada
 • Soldador transversal d’alumini teflonat (sense fums)
 • Alimentació automàtica de bobines
 • Túnel equipat de ventiladors per al reciclatge de l’aire calent
 • Regulació de temperatura i velocitat de las cintes

Aranya palets / Paletitzador

Retrofits varis

Un dels múltiples serveis que ofereix AL-GAR són els retrofits de maquinària. Amb aquest servei, pretenem modernitzar, automatitzar o adaptar qualsevol màquina, per a optimitzar el  seu funcionament, corregir deficiències, canvis de mà, etc.

Mitjançant els nostres retrofits pot actualitzar les seves màquines, i instal·lacions obtenint una màxima productivitat a preus competitius.

AL-GAR està especialitzat en tot tipus de reparacions i manteniments d’instal·lacions i maquinària.

El nostre servei tècnic i de manteniment (serveis mecànics, elèctrics, neumàtics, etc), està enfocat a proporcionar als nostres clients una màxima disponibilitat dels equips i un augment de la capacitat operacional, optimitzant així els recursos humans y maximitzant la vida de les màquines.

A part dels retrofits de qualsevol màquina de la línea de cartró ondulat, els podem oferir:

 • Abraçament precalentadors.
 • Precalentador amb abraçament a l’entrada de la taula, per al paper de la cara.
 • Barra patins per a les encoladores.
 • Limitadors encoladores.
 • Raspalls entrada apilador.
 • Plataforma apilador. Passar de corrons a banda de plàstic.
 • FanFold.
 • Elaboració de programes de manteniment.
 • Supervisió i ajustament de maquinària en general: reglatges, calibracions, anivellacions, etc.
 • Alineació i anivellació de màquines de cartró ondulat.
 • Onduladora: comprovar paral·lelisme, revisió i substitució d’encoladores, corrons i rodaments ondulars.
 • Taula: anivellació de plaques, ajustament de patins, comprovació de paral·lelisme, etc.

Fanfold

AL-GAR fabrica el sistema complet per a poder fabricar Fanfold.
Adaptem el disseny a qualsevol apilador i a les necessitats específiques de cada client.

Productes electrònics